Pol-Motors

Polityka prywatności

Home »  Polityka prywatności

Polityka prywatności

 

Niniejsza Polityka Prywatności przedstawia, w jaki sposób P.P.U.H Pol-Motors Sp. z o.o., Autoryzowany Dealer Forda,  wykorzystuje dotyczące Państwa i zakupionego lub użytkowanego przez Państwa pojazdu informacje („dane osobowe”) zebrane podczas odwiedzenia naszego Serwisu www.pol-motors.pl lub podczas kontaktowania się z nami za pomocą dostępnych na niej narzędzi, a także w związku z zamówieniem, nabyciem, korzystaniem z produktów i usług oferowanych przez nas produktów i usług w siedzibie firmy, zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określanej jako „RODO”).

 

1. Definicje

 1. Serwis – strona internetowa dostępna w sieci Internet pod adresem www.pol-motors.pl
 2. Administratorem Serwisu jest P.P.U.H Pol-Motors Sp. z o.o z siedzibą we Wrocławiu (50-516), ul. Bardzka 1. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod Nr 0000008290; NIP 899-10-06-998; REGON 930409692; kapitał zakładowy: 1.556.100,00 zł; konto bankowe: PKO Bank Polski SA nr 74 1020 5226 0000 6802 0484 4280.
 3. Użytkownik – użytkownik sieci Internet korzystający z Serwisu oraz Klient P.P.U.H Pol-Motors Sp. z o.o., będący także Użytkownikiem korzystającym z Serwisu.
 4. Regulamin – regulamin Serwisu, określający warunki korzystania z Serwisu oraz rezerwacji samochodu.
 5. Polityka prywatności – niniejszy dokument, stanowiący integralną cześć z Regulaminem

 

2. Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Serwisu oraz z usług w siedzibie Administratora.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest P.P.U.H Pol-Motors Sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu (50-516), ul. Bardzka 1. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod Nr 0000008290; NIP 899-10-06-998; REGON 930409692; kapitał zakładowy: 1.556.100,00 zł;
 3. Administrator danych powołał Inspektora Ochrony Danych, e-mail: iodo@polmotors.wroc.pl

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy oraz w zakresie naszych prawnie uzasadnionych interesów.

a) dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • spełniania Państwa żądań, tj. aby realizować i umożliwić Państwu rezerwację jazdy próbnej, umówienia się do serwisu, rezerwacji samochodu, prośby o przygotowanie oferty, prośby o kontakt oraz aby świadczyć Państwu usługi;
 • zarządzania i doskonalenia naszej działalności oraz naszej relacji z Państwem;
 • obsługi Państwa zgłoszeń;
 • prowadzenia statystyk;
 • wysyłania Państwu materiałów marketingowych zgodnie z Państwa preferencjami w zakresie marketingu;
 • korzystania z usługi newsletter, obejmującej przesyłanie informacji handlowych, na podstawie wyrażonej zgody;
 • wypełniania naszych obowiązków prawnych, dostosowywania się do procedur prawnych lub żądań udzielenia informacji wydanych przez organy rządzące lub inne osoby trzecie oraz zapobiegania i wykrywania przestępstw i oszustw, lub ochrony praw Państwa, naszych lub innych osób;
 • prowadzenia Strony Internetowej, personalizowania jej dla Państwa oraz ustalania sposobu użytkowania Strony Internetowej w celu jej ulepszania.
 • personalizowania naszych komunikatów, produktów i usług dla Państwa;
 • aktualizowania Państwa danych osobowych;
 • lepszego zrozumienia naszych klientów;

b) administrator zbiera dane osobowe kiedy Użytkownicy:

 • wypełniają formularze lub dokonują rezerwacji (na przykład, podczas rezerwacji usługi serwisowej lub umawiania się na jazdę próbną);
 • korzystania z usług lub nabywania produktów u Administratora;
 • kontaktowania się z nami;
 • automatycznie za pomocą plików cookies lub podobnych technologii.

c) dane osobowe, które zbieramy, obejmują:

 • imię, nazwisko i dane kontaktowe, tj. numer telefonu oraz adres e-mail) oraz dane o działalności gospodarczej lub pracodawcy, jeśli kontakt odbywa się służbowo;
 • dane o pojeździe (włączając numer identyfikacyjny VIN), numer rejestracyjny pojazdu, model, wiek, przebieg;
 • produkty i usługi, w zakresie zainteresowania lub po nabyciu w siedzibie P.P.U.H Pol-Motors Sp z o.o.;
 • preferencje w zakresie kontaktu i marketingu;
 • informacje wymagane w celach finansowych, takie jak informacje o płatności.

d) komu udostępniamy Państwa dane:

W związku z przetwarzaniem danych, w podanych wyżej celach, dane osobowe mogą być przekazywane lub powierzane następującym podmiotom:

 • świadczącym usługi outsourcingowe dla Administratora;
 • dostarczającym usługi księgowe dla Administratora;
 •  świadczącym usługi IT oraz utrzymujące infrastrukturę IT Administratora;
 •  świadczącym usługi marketingowe i/lub eventowe dla Administratora;
 •  podmiotom powiązanym z Administratorem w kraju i za granicą;
 • organom publicznym na podstawie wymogów ustawowych.

e) okres przechowywania i pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych:

 • dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od ostatniego zdarzenia, do zrealizowania określonego celu, w którym zostały przesłane, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).
 • jeżeli użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie danych osobowych w związku z korzystaniem z usługi newsletter, dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

f) prawa Użytkownika:

Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji, jakie dane osobowe przechowujemy i na jakie cele, jak również do uzyskania dostępu do tych danych i modyfikowania ich w razie potrzeby. Przysługuje w pewnych okolicznościach także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do żądania ograniczenia przetwarzania oraz prawo do żądania usunięcia danych osobowych, a także prawo do żądania otrzymania swoich danych osobowych w powszechnie używanym formacie elektronicznym w celu przesyłania ich innym podmiotom (jest to często określane jako prawo do „przenoszenia danych”). Jeśli Użytkownik życzy sobie wycofać swoje dane osobowe, prosimy o kontakt pod adresem e-mailowym lub korespondencyjnym podanym poniżej (§6, pkt 4 i pkt 5)  lub zgłoszenie się do siedziby Administratora. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 1. Osoby odwiedzające serwisy P.P.U.H Pol-Motors Sp. z o.o. mogą przeglądać strony internetowe bez podawania danych osobowych.

 

3. Informacje w formularzach

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP, rodzaj przeglądarki i systemu operacyjnego)
 3. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi rezerwacji pojazdu lub kontaktu handlowego.

 

4. Informacja o plikach cookies

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
 5. a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 6. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 8. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 11. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 

5. Zarządzanie plikami cookies

 1. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies) w urządzeniu końcowym.
 2. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z Serwisu.
 3. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej lub przedsiębiorcy, która je tam umieścił/-a. Osoba ta ma również prawa do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

 

6. Postanowienia końcowe

 1. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszej Polityki Prywatności.
 2. Zapisy Polityki Prywatności oraz jej zmiany mają zastosowanie w momencie udostępnienia jej treści na stronie Serwisu, w zakładce „Polityka prywatności”.
 3. Użytkownik korzystając z Serwisu potwierdza, iż zapoznał się z zapisami niniejszej Polityki Prywatności i je akceptuje.
 4. W przypadku pytań, wątpliwości lub obaw dotyczących przetwarzania przez P.P.U.H Pol-Motors Sp. z o.o. danych osobowych, lub chcieliby Państwo uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych, które przechowujemy, lub wykonać którekolwiek ze swoich praw związanych z danymi osobowymi, prosimy o kontakt pod adresem Inspektora Danych Osobowych, P.P.U.H Pol-Motors Sp. z o.o., ul. Bardzka 1, 50-516 Wrocław lub poprzez e-mail, pod adresem iodo@polmotors.wroc.pl
 5. W przypadku wystąpienia podejrzeń roszczeń co do nieprawidłowego przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Serwis, prosimy o kontakt pod adresem poczty elektronicznej: iodo@polmotors.wroc.pl lub telefonicznie: +48 71 3697516

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On LinkedinVisit Us On PinterestVisit Us On Youtube