Pol-Motors

Proces rekrutacji

Home »  Proces rekrutacji

Kogo szukamy?

Rekrutujemy w myśl zasady:

„WŁAŚCIWI LUDZIE NA WŁAŚCIWYM MIEJSCU”

Poszukujemy ludzi, wyróżniających się pewnym stałym zespołem cech, które są wspólne dla wszystkich potencjalnych pracowników. Szczególnie sobie cenimy osoby, które:

 • z pasją wykonują swoją pracę, identyfikują się z firmą i jej celami
 • są zorientowani na sukces, na osiągniecie jak najlepszych wyników
 • są zaangażowani i wysoko zmotywowani, nie wymagają ścisłej kontroli, bo sami odczuwają wewnętrzną potrzebę dążenia do jak najlepszych wyników, do doskonałości w każdej sprawie
 • są ambitni i zdyscyplinowani w działaniu, w myśleniu, w podejmowaniu i spełnianiu decyzji
 • są elastyczni, zdolni do zmian, potrafią się dostosować do panujących warunków
 • są innowacyjni i kreatywni

Zobacz aktualne oferty pracy


Proces rekrutacji

Skuteczna selekcja i rekrutacja pracowników jest bardzo istotną częścią składową procesu zarządzania zasobami ludzkimi w Pol-Motors. Zdajemy sobie sprawę jak trudny i stresujący jest proces rekrutacji dla naszych kandydatów. Dlatego, szczególną wagę przykładamy do sposobu przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej. Zależy nam, aby spotkania rekrutacyjne przeprowadzać w przyjaznym dla kandydata klimacie. Podczas rozmowy skupiamy się na kompetencjach kandydata, które są istotne i pożądane na stanowisku, o które się ubiega oraz na jego potencjale rozwojowym, a także czy kandydat pasuje do kultury organizacyjnej. Zależy nam także na tym, aby proponowane stanowisko pasowało osobie starającej się o nie, aby spełniało jej wymagania i dawało możliwości rozwoju w kierunku pożądanym przez kandydata.

Nasze ogłoszenia dostępne są w prasie, na portalach internetowych oraz na naszej stronie internetowej.

 • Pierwszym etapem rekrutacji w naszej firmie jest selekcja ofert, które do nas napływają.
 • Następnie odbywają się wstępne spotkania pracownika Działu Personalnego z kandydatami. Spotkanie te odbywa się zgodnie z „Formularzem oceny”. Jest to narzędzie, które zawiera zbiór stałych pytań, jakie zadawane są kandydatom podczas rozmów. Dla każdego kandydata przygotowany jest osobny formularz, a następnie wypełniany przez Specjalistę ds. personalnych podczas spotkania. Na tym etapie mogą być zastosowane również inne narzędzi selekcji w zależności od charakteru pracy tj.:
  • Testy wiedzy fachowej
  • Testy ze znajomości języka obcego
  • Zadania z obsługi komputera
  • Testy kompetencji kluczowych
  • Testy predyspozycji psychologicznej
  • Testy komunikacji werbalnej
  • Zadania do wykonania
  • Symulacja rozmów

Na podstawie porównania wypełnionego „Formularza oceny” ze wzorcowym profilem kandydata na dane stanowisko, dokonywany jest wybór 3 osób do kolejnego etapu rekrutacji.

 • Z wybranymi kandydatami spotyka się bezpośredni przełożony. Spotkania te mają na celu poznanie kandydata pod kątem jego zamierzeń, zainteresowań oraz aspiracji. Bezpośredni przełożony upewnia się czy kandydat posiada odpowiednie umiejętności i kompetencje ważne na stanowisku, na które prowadzona jest rekrutacja. Kandydat zostaje zapoznany ze specyfiką pracy, jaką miałby wykonywać. Na tym etapie dokonywany jest wybór potencjalnego pracownika.
 • Kolejny krok to spotkanie kandydata z Dyrektorem Personalnym firmy, po którym następuje podjęcie decyzji o zatrudnieniu. Spotkanie służy dalszemu poznaniu kandydata, podczas rozmowy bardziej skupiamy się na osobowości kandydata, upewniamy się czy dana osoba pasuje do kultury organizacyjnej.
 • W przypadku zgody na zatrudnienie kandydata Specjalista ds. personalnych ustala z przyszłym pracownikiem warunki zatrudnienia oraz termin rozpoczęcia pracy

Dodaj komentarz

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On LinkedinVisit Us On PinterestVisit Us On Youtube