Pol-Motors

Programy rozwojowe

Home »  Programy rozwojowe

Rozwój zawodowy obecnych i przyszłych pracowników Pol-Motors jest bardzo ważnym elementem naszej polityki personalnej. Związane jest to z wymaganiami jakie stawia nam szybko rozwijający się rynek konkurencyjny oraz rynek pracy. Poprzez różne formy szkolenia i doskonalenia naszych pracowników oraz stwarzanie możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego absolwentom i studentom, chcemy sprostać tym wymaganiom oraz kształtować na rynku pracy pozytywny wizerunek Pol-Motors jako pracodawcy. W tym celu zostały w naszej firmie wdrożone projekty rozwojowe, które obejmują:

 

Akademia Pol-Motors

Są to dyskusyjne spotkania kadry menedżerskiej i liderów zespołów organizowane w wewnątrz firmy lub mające charakter wyjazdowy. Głównym założeniem tego programu jest wymiana doświadczeń oraz dzielenie się wiedzą z różnych obszarów. Spotkania te mają na celu wyzwolenie inicjatywy w środowisku pracy, wykorzystanie najlepszych praktyk oraz wywołanie efektu synergii.

 

Projekt „zdobywaj doświadczenie”

Celem tego projektu jest umożliwienie rozwoju zawodowego pracowników zgodnie z oczekiwaniami stron oraz zdobycia cennego na rynku doświadczenia zawodowego, a także budowanie pozytywnego wizerunku Pol-Motors jako pracodawcy. Projekt ten jest realizowany w ramach programów tj.:

1. Program Praktyk

Program ten umożliwia studentom IV i V roku studiów wyższych oraz uczniom szkół średnich zapoznanie się ze specyfiką pracy w branży motoryzacyjnej. Pomaga dostosować się do przyszłych zmagań na rynku pracy, kreuje pewne wyobrażenie „jak to jest być pracownikiem” , kształtuje pierwsze zachowania i postawy młodych ludzi. Praktyka odbywa się zgodnie z programem ustalonym przez uczelnie/szkołę lub określonym w indywidualnym porozumieniu.

Dowiedz się więcej.

2. Program Stażysta

Dla absolwentów szkół zawodowych, średnich oraz wyższych kierujemy Program Stażysta. Długość stażu przewidujemy od 3-ch do 12-stu miesięcy. Nasi stażyści mają szansę uczestnictwa w projektach wraz z doświadczonymi pracownikami firmy, którzy chętnie dzielą się wiedzą i doświadczeniem. Każdemu stażyście przydzielony jest opiekun, który zapoznaje go ze specyfiką firmy, metodologią pracy oraz stosowanymi rozwiązaniami organizacyjnymi, technologicznymi oraz informatycznymi. Najlepsi o dużym potencjale rozwojowym stażyści mają szansę dalszego zatrudnienia.

Dowiedz się więcej.

3. Program Adaptacji Zawodowej

Program ten jest skierowany do nowo przyjętych pracowników firmy Pol-Motors. Ustalany jest indywidualnie dla każdego pracownika. W celu zwiększenia efektywności programu w firmie powołani są Trenerzy wewnętrzni, którzy pełnią rolę coachów dla nowo zatrudnionych pracowników. Program polega na wprowadzeniu do firmy nowego pracownika oraz wdrożenie go do konkretnych zadań na obejmowanym przez niego stanowisku pracy. Program ten przebiega zgodnie z indywidualnie opracowanym Harmonogramem wdrożenia. Czas trwania wprowadzenia nowego pracownika do pracy uzależniony jest od posiadanych kwalifikacji i zdolności przystosowania się do otoczenia i nowych warunków pracy. Okres Adaptacji pracownika kończy się weryfikacją nabytej wiedzy i umiejętności, przeprowadzając test wiedzy fachowej, test o firmie oraz test praktyczny.

 

Projekt „rozwijaj się zawodowo”

Celem projektu jest rozwój i doskonalenie kompetencji pracowników, zwiększenie ich zaangażowania w realizację celów firmy, utworzenie rezerwy kadrowej oraz utrzymanie w firmie pracowników kluczowych, o największym potencjale rozwojowym. Na projekt składa się szereg programów rozwojowych, które skierowane są do różnych grup pracowniczych oraz rozwijają określone umiejętności pracowników. Z uwagi na wielomarkowość naszej firmy, pracownicy objęci są programami szkoleniowymi, które realizowane są przez naszych importerów, do tych programów należą:

1. Program Masters

Jest skierowany do pracowników warsztatów mechanicznych Forda. Pracownicy mają szansę uczestnicząc w tym programie, doskonalić swoje kwalifikacje techniczne. Każdy pracownik warsztatu po okresie próbnym jest poddany ocenie adekwatności pełnionej funkcji i na tej podstawie tworzona jest jego ścieżka kariery. Poziomy kwalifikacji Masters osiąga się uczestnicząc w szkoleniach technicznych określonych przez firmę Ford oraz zdając specjalistyczny egzamin na każdym z wymienionych poziomów.

2. Certyfikacja personelu

Jest skierowana do pracowników Działu Handlowego Forda. Program ma na celu podniesienie kwalifikacji pracowników w zakresie technik sprzedaży; osobistego, telefonicznego oraz elektronicznego kontaktu z potencjalnym klientem; wiedzy i umiejętności informowania klienta o walorach samochodów Ford. Pracownicy przystępujący do certyfikacji uczestniczą w cyklu szkoleń. Certyfikacja odbywa się na zasadzie egzaminu praktyczno-teoretycznego.

3. Projekt Zadowolony Klient Suzuki

Jest dedykowany dla pracowników salonów samochodów i motocykli oraz serwisów Suzuki. Głównym założeniem projektu jest wdrożenie standardów sprzedaży i obsługi klienta w salonach i serwisach Suzuki. Każdy pracownik sprzedający produkty bądź usługi Suzuki bierze udział w określonym cyklu szkoleń dostosowanym odpowiednio do specyfiki danej grupy pracowniczej.

Dodaj komentarz

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On LinkedinVisit Us On PinterestVisit Us On Youtube