Pol-Motors

Regulamin

Home »  Regulamin

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO POL-MOTORS PROFIT

Pobierz regulamin (plik PDF).

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.Niniejszy regulamin określa warunki korzystania i zasady przyznawania Karty Stałego Klienta POL-MOTORS PROFIT (karta srebrna, złota, platynowa lub tytanowa)
2.Program obowiązuje we wszystkich punktach firmy:
a) FORD POL-MOTORS, Wrocław, ul. Bardzka 1
b) FORD POL-MOTORS, o/Wałbrzych, al. Ch. De Gaulle’a 2
c) Centrum Sprzedaży HYUNDAI & SUZUKI, Wrocław, ul. Kamienna 145
3.Przystąpienie do programu jest dobrowolne.

II.WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU
1.Uczestnikiem Programu może być klient indywidualny, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub firma, z wyłączeniem osób i firm, które:
– są klientami hurtowymi POL-MOTORS (mogą otrzymać kartę z rabatem tylko w zakresie robocizny);
– mają podpisane indywidualne umowy (serwisowe, na wynajem długoterminowy, BSC i inne umowy rabatowe) z firmą POL-MOTORS.
2.Warunkiem przystąpienia do Programu jest prawidłowe wypełnienie wniosku i złożenie go w wybranym punkcie obsługi wymienionym w pkt. I.2.
3.Po złożeniu wniosku przez klienta i zsumowaniu wartości dokonanych transakcji ze wszystkich punktów POL-MOTORS, wymienionych w pkt. I.2, klient otrzymuje odpowiednią kartę (srebrna, złota, platynowa lub tytanowa).
4.Naliczanie wartości dokonanych transakcji w POL-MOTORS w celu uzyskania karty lojalnościowej zaczyna się od momentu wypełnienia wniosku o przystąpienie do programu. Wcześniejszych transakcji przed momentem podpisania wniosku nie bierze się pod uwagę.
5.Poprzez złożenie podpisu na formularzu, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych (na podstawie Ustawy z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, art. 23, pkt. 5) i operacyjnych przez firmę POL-MOTORS oraz na otrzymywanie informacji o nowych ofertach promocyjnych, produktach i usługach, a także innych informacji handlowych przesyłanych drogą elektroniczną (zgodnie z przepisami Ustawy z dn. 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną). Klient ma prawo do wglądu i weryfikacji podanych danych osobowych.

III.KARTA PROGRAMU
1.W ramach niniejszego programu lojalnościowego rozróżniamy 4 rodzaje kart:
– karta srebrna – przysługuje klientowi, który wykupił usługi, części lub akcesoria w POL-MOTORS za łączną kwotę nie mniejszą niż 3000 zł brutto. Karta ta przysługuje również klientowi, który zakupił w salonach POL-MOTORS dowolny pojazd nowy lub używany wraz z pakietem startowym (pojazd wraz z jego doposażeniem, akcesoriami, ubezpieczeniem, przedłużeniem gwarancji)
– karta złota – przysługuje klientowi, który wykupił usługi, części lub akcesoria w POL-MOTORS za łączną kwotę nie mniejszą niż 10 000 zł brutto. Karta ta przysługuje również osobie/firmie, która zakupiła kolejny pojazd nowy lub używany w POL-MOTORS w przeciągu jednego roku od przyznania karty srebrnej, wraz z pakietem startowym (pojazd wraz z jego doposażeniem, akcesoriami, ubezpieczeniem, przedłużeniem gwarancji).
– karta platynowa – przysługuje klientowi, który wykupił usługi, części lub akcesoria w POL-MOTORS za łączną kwotę nie mniejszą niż 20 000 zł brutto lub zakupił kolejny pojazd nowy lub używany w POL-MOTORS w przeciągu jednego roku od przyznania karty złotej.
– karta tytanowa – przysługuje klientowi, który wykupił usługi, części lub akcesoria w POL-MOTORS za łączną kwotę nie mniejszą niż 30 000 zł brutto lub zakupił kolejny pojazd nowy lub używany w POL-MOTORS w przeciągu jednego roku od przyznania karty platynowej.
2.Karta wydawana jest bezpłatnie.
3.Uzyskiwanie karty umożliwiającej wyższy rabat odbywa się automatycznie, po przekroczeniu kolejnego pułapu wartości transakcji. Nie trzeba do tego celu wypełniać kolejnego wniosku.
4.Do programu nie wliczają się koszty poniesione na naprawę powypadkową pojazdów w zakresie usług blacharsko-lakierniczych.
5.Wydana karta ważna jest do 31.12.2014 r. z możliwością przedłużenia promocji.
6.Wydana karta jest kartą imienną, zniżki przysługują osobie/firmie, której dane personalne wytłoczone są na karcie. Dopuszcza się łączenie obrotów z kartotek:
– członków rodziny;
– osoby fizycznej i firmy, której właścicielem jest ta osoba.
7.Właścicielem karty jest firma POL-MOTORS Sp. z o.o.

IV.ZASADY KORZYSTANIA Z PROGRAMU I KARTY
1.Aby otrzymać przysługujący rabat, pracownik może zwrócić się do klienta z prośbą o okazanie karty przy naliczaniu kosztów usługi.
2.Rabat na kartę przysługuje od momentu nabycia praw do posiadania określonej karty. POL-MOTORS dołoży wszelkich starań, aby przysługująca klientowi karta została mu niezwłocznie dostarczona.
3.Obroty klienta zliczane są na podstawie faktur wystawionych dla danego klienta oraz osoby/firmy powiązanej, wskazanej w formularzu zgłoszeniowym i sumują się w całej GRUPIE POL-MOTORS.
4.Rabat nie nalicza się osobom/firmom, które na moment okazania karty celem uzyskania rabatu, posiadają przeterminowane zobowiązania płatnicze wobec POL-MOTORS.
5.W przypadku utraty karty istnieje możliwość uzyskania nowej. Koszt wydania duplikatu karty wynosi 10 zł.
6.Klient w momencie zakupu usługi może uzyskać rabat tylko z jednej karty. Rabaty w przypadku posiadania kilku kart nie sumują się.
7.Do programu wliczają się wyłącznie kwoty, na które zostały wystawione Faktury VAT lub imienne paragony. Do programu nie wliczają się kwoty z paragonów innych niż imienne oraz opłaty przygotowawcze z tytułu umów kredytowych.

V.KORZYŚCI Z POSIADANIA KARTY
1.Karta srebrna – rabat 5 % na usługi serwisowe (poza technicznymi przeglądami rejestracyjnymi), części, akcesoria oraz na wynajem samochodów we wszystkich punktach POL-MOTORS.
2.Karta złota – rabat 8 % na usługi serwisowe (poza technicznymi przeglądami rejestracyjnymi), części, akcesoria oraz na wynajem samochodów we wszystkich punktach POL-MOTORS.
3.Karta platynowa – rabat 10 % na usługi serwisowe (poza technicznymi przeglądami rejestracyjnymi), części, akcesoria oraz na wynajem samochodów we wszystkich punktach POL-MOTORS.
4.Karta tytanowa – rabat 13 % na usługi serwisowe (poza technicznymi przeglądami rejestracyjnymi), części, akcesoria oraz na wynajem samochodów we wszystkich punktach POL-MOTORS.

VI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Promocje i oferty wynikające z Programu Lojalnościowego POL-MOTORS PROFIT nie łączą się z innymi promocjami i rabatami oferowanymi w punktach POL-MOTORS.
2.Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 15.06.2011 r. i zastępuje dotychczasowy regulamin Programu Lojalnościowego POL-MOTORS Profit z dn. 01.11.2009.
3.POL-MOTORS Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od niniejszego regulaminu w każdym czasie bez podawania przyczyny.
4. Firma zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym czasie bez podawania przyczyny. Zmiany wchodzą w życie po opublikowaniu ich w formie pisemnej.
5.Wszelkie uwagi i reklamacje dotyczące Programu prosimy kierować na adres e-mail: marketing@polmotors.wroc.pl lub listownie na adres: POL-MOTORS  Sp. z o.o., 50-516 Wrocław, ul. Bardzka 1.

Dodaj komentarz

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress
Visit Us On FacebookVisit Us On TwitterVisit Us On LinkedinVisit Us On PinterestVisit Us On Youtube